Burn-out Interventie Salland


De Burn-out Interventie Salland is een programma van een midweek, waarbij je uit je eigen omgeving gaat om even helemaal los van je situatie te komen. Het is een interventie, waarbij je echt stappen gaat maken. Niet alleen naar herstel op korte termijn, maar naar een (werkzaam) leven met minder stress en meer effectiviteit.

 
Het is een geheel verzorgd programma en wordt aangeboden in samenwerking met Gemma Lammers (Management- en Organisatiecoach en Stresscounselor) in het mooie Salland. Dit doen we vanuit een ruime ervaring in het begeleiden van mensen die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs en het middenmanagement. 
 
 
Voor wie?
Dit programma biedt oplossingen wanneer je:
 • een burn-out hebt;
 • overspannen bent;
 • last hebt van (ernstige) stressklachten.

Het is gericht op mensen die beter voor anderen zorgen dan voor zichzelf en daarin vastlopen. Samen gaan we op zoek naar wat er nu werkelijk gebeurt in de interacties met andere mensen en waar dit vandaan komt.

 
Visie achter de Burn-out Interventie Salland

De interventie is opgezet vanuit een duidelijke visie waar het gaat om de oorzaken van een burn-out en wat er nodig is om duurzaam te herstellen. Er wordt gewerkt vanuit de grondgedachte dat een probleem ontstaat door het niet kunnen realiseren van een wezenlijk verlangen. Binnen het programma wordt gericht op het verlangen en niet op het probleem.

Het herstel van iemand met een (dreigende) burn-out steunt op vijf pijlers:
 • Inzicht in waar je vandaan komt en wie je bent
 • Ruimte en afstand om naar jezelf te kunnen kijken
 • Lef en moed
 • Het toepassen van inzichten in de praktijk
 • Tijd
 
Inzicht in waar je vandaan komt en wie je bent
Een mens heeft wortels. Wortels in zijn geschiedenis, zijn familiesysteem en in het natuurlijke systeem waar we allemaal onderdeel van uitmaken. Samen hebben die wortels iemand gevormd. Contact hiermee is essentieel om je stabiel te voelen. Door allerlei omstandigheden raken we vaak ontworteld. Ons hoofd weet niet meer wie we zijn. Maar ons lichaam weet het wel.
De Burn-out Interventie Salland biedt een combinatie van gesprekken en interventies, die hoofd en lichaam weer bij elkaar brengen en je opnieuw laat ontdekken wie je bent.
 
Ruimte en afstand om naar jezelf te kunnen kijken
Stress kan zorgen voor een langdurig teveel aan cortisol in het lichaam. Daardoor staat iemand in een soort overlevingsstand en is het voeren van therapeutische gesprekken alleen vaak weinig effectief. Het is nodig dat er ruimte in het hoofd komt en afstand van het dagelijkse om echt te werken aan herstel.
Daarvoor is het belangrijk dat iemand met burn-out voor een korte periode uit zijn eigen omgeving is, zodat er letterlijk ruimte en afstand ontstaat om naar zichzelf te kunnen kijken.
De Burn-out Interventie Salland is gericht op het direct verlagen van stress, waarbij er aandacht is voor het fysieke aspect en natuur een belangrijke rol speelt.
 
Lef en moed
Iemand is niet zomaar het contact met zichzelf geraakt, daarvoor waren destijds goede redenen. Er is een masker opgezet, zodat iemand verder kon. Om achter dit masker te kijken is een heleboel lef en moed nodig. Ook van de doorverwijzer. Die moet aandurven om iemand ervan te overtuigen dat hij er niet komt met alleen rustig aan doen. Sterker nog: juist dan verbetert de situatie niet. 
De Burn-out Interventie Salland werkt vanuit respect voor de weerstand die je hebt en het bieden van veiligheid om daar op jouw eigen tempo doorheen te komen.

Het toepassen van inzichten in de praktijk
Inzicht en kennis is het begin. Stap voor stap wordt duidelijk waar de schoen wringt en dienen mogelijke oplossingen zich aan. Minstens zo belangrijk is het kunnen toepassen ervan in de praktijk.
Onderdeel van de Burn-out Interventie Salland zijn vitaliteitstrainingen rondom de thema’s slaap, voeding en energie. Hierbij worden persoonlijke adviezen gegeven om interventies toe te passen in de dagelijkse praktijk.
 
Tijd
Een burn-out is gedurende een langere periode ontstaan en heeft tijd nodig om te herstellen. Belangrijk is om je zo snel mogelijk weer de regie over het eigen leven te laten ervaren, zodat je autonoom kan werken aan jouw herstel.
De Burn-out Interventie Salland is een op maat gemaakt kort, compact programma, dat gemiddeld één of twee midweken beslaat. Daarna volgen nazorgconsulten om het traject te kunnen borgen.
 
 
Resultaat
Door het volgen van dit programma ga je:
 • direct minder stress ervaren;
 • de ruimte in je hoofd creëren die nodig is om met jezelf aan de slag te gaan;
 • vanuit praktische adviezen verder werken aan je herstel.

 

Neem contact op met Gemma Lammers voor meer informatie over de Burn-out Interventie. We maken graag samen met je een afspraak om tot een aanbod op maat te komen. 

 
 
  BIP2
 
  BIP1
 
  headera