Kwaliteit

 
 

Vinca is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (ABvC) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hiermee ben ik gebonden aan de klacht- en tuchtregeling van de SCAG, de beroeps- en gedragscode en het beroepsgeheim. Permanente educatie en super- en intervisie dragen bij aan continue kwaliteitsborging.

Meer info hierover vind je op www.abvc.nl en www.rbcz.nu.

Om als gezinshuiscoaches onderling van elkaar te leren en op de hoogte te blijven over wat er specifiek in het werkveld van gezinshuizen speelt, ben ik mede-initiatiefnemer en lid van het Netwerk GezinshuisCoaching. Meer informatie over dit netwerk vind je op www.gezinshuiscoaching.nl.

Daarnaast zorg ik ervoor dat ik niet op een eilandje werk, steeds opnieuw geïnspireerd word en scherp word gehouden op de kwaliteit die ik bied.

rbcz-logo-transp-r-new2

logodef