U bent hier: Home » Pijlers voor herstel

Pijlers voor herstel

Het herstel van iemand met een (dreigende) burn-out steunt op vijf pijlers:

Inzicht in waar je vandaan komt en wie je bent
Een mens heeft wortels in zijn geschiedenis, zijn familiesysteem en in het natuurlijke systeem waar we allemaal onderdeel van uitmaken. Samen hebben die wortels iemand gevormd. Contact hiermee is essentieel om je stabiel te voelen. Door allerlei omstandigheden raken we vaak ontworteld. Ons hoofd weet niet meer wie we zijn. Maar ons lichaam weet het wel.

Ruimte en afstand om naar jezelf te kunnen kijken
Stress kan zorgen voor een langdurig teveel aan cortisol in het lichaam. Daardoor staat iemand in een soort overlevingsstand en is het voeren van therapeutische gesprekken alleen vaak weinig effectief. Om te kunnen werken aan herstel is het nodig dat er afstand komt van het dagelijkse. Het is belangrijk dat iemand met burn-out voor een korte periode uit zijn eigen omgeving is, zodat er letterlijk ruimte en afstand ontstaat om naar zichzelf te kunnen kijken.

Lef en moed
Iemand is niet zomaar het contact met zichzelf kwijtgeraakt, daarvoor waren destijds goede redenen. Er is een masker opgezet, zodat iemand verder kon. Om achter dit masker te durven kijken is een heleboel lef en moed nodig.

Het toepassen van inzichten in de praktijk
Inzicht en kennis is het begin. Stap voor stap wordt duidelijk waar de schoen wringt en mogelijke oplossingen dienen zich aan. Minstens zo belangrijk is het kunnen toepassen ervan in de praktijk.

Tijd
Een burn-out wordt veroorzaakt door een lange periode van teveel stress. Een lichaam heeft tijd nodig om te herstellen. Belangrijk is dat iemand zo snel mogelijk weer de regie over het leven terugkrijgt. Van daaruit kan grotendeels zelfstandig gewerkt worden aan herstel.