U bent hier: Home » Visie

Visie

Wortels
Bloeien in de storm: het beste uit je leven halen en daarvan genieten, ondanks alle tegenslagen en tegenwerking die je ontmoet. Gelukkig zijn, ondanks dat het leven soms op zijn kop kan staan. Om dat te kunnen doen heb je een stevige basis nodig: je wortels. In de loop van je leven heb je jouw eigen wortelgestel gevormd. Je wortelt op verschillende lagen die je allemaal stevigheid bieden.

Al deze lagen vormen je tot wie jij bent en bieden een basis om op terug te vallen. Stevige wortels in deze lagen zorgen voor stevigheid in het leven. Vanuit die stevigheid creëer je je eigen rust, ruimte en regie.

Vaak zijn wortels op vroege leeftijd beschadigd geraakt. Je hebt dingen meegemaakt, die je gekwetst of wellicht getraumatiseerd hebben. Wanneer je als klein kind die dingen niet kon pareren door te vechten of te vluchten, heb ze je ergens in jezelf opgeslagen. Je hebt manieren gevonden om je kwetsbaarheid te verbergen. Deze manieren kosten veel energie en werken niet altijd. Patronen uit hetgeen je gekwetst heeft komen terug in je huidige relaties en je bent op een verkeerd slagveld aan het strijden. Bewust of onbewust kent ieder mens deze strijd. Wanneer het de overhand in je leven krijgt, ontstaat stress.

Wat is er nodig?
Oplossingen in het hier en nu, bieden alleen tijdelijk rust. Wat er echt nodig is, is dat je naar jezelf en je wortels gaat kijken en daardoor gaat ervaren en begrijpen hoe stress bij jou ontstaat. Van daaruit kun je opnieuw gaan wortelen en krijg je meer regie over je leven.

Dat doe je door:
  • te ontdekken wat jou energie geeft, wat de dingen zijn die jou plezier geven (bewegen, spelen, creativiteit) en daar meer ruimte voor te maken;
  • te gaan zien wat jij doet om je kwetsbaarheid weg te stoppen en hoeveel energie je dat kost;
  • te ervaren dat het in veel gevallen ruimte biedt om hetgeen je als kind heeft gekwetst onder ogen te komen;
  • te ontdekken wat jouw pad in het leven is.

In je wortels zit je basis, maar ook hetgeen je gekwetst heeft. Tegelijkertijd zit vaak je talent juist in die gekwetstheid en de manier waarop jij een weg hebt gevonden om door te gaan. Het is een heel proces om dit te kunnen zien en sterker in het leven te gaan staan. Dat is een proces waarbij het noodzakelijk is om ratio en gevoel bij elkaar te brengen.

Helende natuur
Natuur speelt een belangrijke rol in je wortelgestel. Het is niet een plek waar je naartoe kunt gaan, maar jij bent er onderdeel van. Het spiegelt je en contact ermee (letterlijk met de handen in de aarde) is de ingang naar je wortels. Natuur biedt een veilige omgeving. Die veiligheid is nodig om echt naar jezelf te kunnen kijken.

In mijn praktijk heb ik veel ervaring met volwassenen die opgegroeid zijn met één of twee ouders met een persoonlijkheidsstoornis. Dat was in veel gevallen een onveilige situatie met veel incongruentie. Incongruentie is het tegenovergestelde van congruentie wat betekent: overeenstemming tussen denken, voelen en spreken. Het ontbreken daarvan bij je opvoeder(s) betekent dat het lastig is om vertrouwen in jezelf te ontwikkelen en daar blijf je tegenaan lopen.
Natuur is in principe congruent en biedt daarmee een goede setting om dat vertrouwen in jezelf te herontdekken.

Van visie naar praktijk
Natuur speelt de hoofdrol in mijn aanpak en sessies vinden plaats in de inspirerende Vinca-tuin. Buitenwerk of activiteiten die je in contact brengen met de natuur ondersteunen de therapie en staan daar altijd in dienst van. Tijdens buitenwerk of therapeutische activiteit is het van belang dat de afstand tussen jou en de natuur zo klein mogelijk is. Weerstand hiertegen heeft vaak te maken met jouw proces. In de natuur bezig zijn kan heel confronterend zijn. Samen met jou en met veel respect worden weerstand en persoonlijke grenzen verkend.

Naast het buitenwerk worden de sessies vormgegeven door counselling ondersteund door en vanuit systemisch werk. Bij counselling word je door middel van empathie, onvoorwaardelijke acceptatie, congruentie en betrouwbaarheid uitgenodigd om naar jezelf op zoek te gaan. Systemisch werk zorgt ervoor, dat dit niet alleen op een rationeel vlak gebeurt, maar dat inzichten ook gevoeld worden. Verder worden door systemisch werk patronen zichtbaar, waardoor je het verband kan gaan begrijpen tussen de stress van nu en de werkelijke achtergrond ervan.

Een probleem ontstaat door het niet kunnen realiseren van een wezenlijk verlangen. Daarom is niet het probleem, maar het verlangen steeds het vertrekpunt.

Stichting Wortel en buitenwerk
De Vinca-tuin is één van de Worteltuinen aangesloten bij Stichting Wortel. Op momenten dat er geen therapie of coaching plaatsvindt, kunnen ouders en kinderen die geen vanzelfsprekende relatie hebben (bijvoorbeeld doordat het kind niet meer thuis kan wonen) elkaar op een ontspannen en natuurlijke manier ontmoeten in de tuin. Met het buitenwerk in de Vinca-tuin draag je bij aan deze ontmoetingen en aan de wortels van een kind.

Bel me op 06 48 070 216. Graag licht ik toe hoe ik deze visie in de praktijk inzet om jou of je werknemers te laten bloeien!