Het Hersteltraject bij Vinca heeft bijgedragen aan meer rust mentaal en fysiek. Door een aantal patronen te ontrafelen, heb ik geleerd patronen te herkennen en hoe ermee om te gaan.
De vraag achter de vraag of opdracht vanuit Fenna, heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven om mee aan de slag te gaan in werk en privé. Het waren ook confronterende inzichten, maar goed om te (h)erkennen en (verder) mee aan de slag te gaan.
Ik heb geleerd wat mijn primaire manier van zaken aanpakken is en dat is ruimte maken, herschikken wat nodig is en ruimte geven om te groeien. De parallellen zijn een op een door te voeren in mijn manier van werken.
Fenna voelde feilloos aan welke vraag te stellen, welke opdracht te laten doen of te laten om het groeiproces door te gaan. Een traject bij haar is absoluut een aanrader voor iedereen die over eigen grenzen heen gaat (of dreigt te gaan) en een veilige plek nodig heeft om te reflecteren en terug naar de basis te gaan.
Met haar persoonlijke aanpak bood ze een fijne en veilige setting in een periode die emotioneel best zwaar was.