De vogels in de Vinca-tuin hebben het goed voor elkaar. In de lente veel nestmateriaal (takjes, geitenhaar, kippenveertjes) en nestelplekken, in de zomer en de herfst een rijke biodiversiteit met veel schuilplekken en voedsel en in de winter wordt er goed voor ze gezorgd. Rondom de binnenruimte hangen vetbollen en zakjes met zaden en pinda’s. Het is een komen en gaan van pimpel- en koolmezen, vinken, roodborstjes en regelmatig prachtige bonte spechten.

Het is heerlijk om met een kop thee bij de haard hun bewegingen in de bomen te volgen. Maar nu de temperaturen al vroeg op het voorjaar beginnen te lijken, zie je die bewegingen veranderen. Ze zijn meer met hun soortgenoten bezig en minder met het voedsel. Hier en daar wordt een nestkastje onderzocht of in de gaten gehouden en zie je een pimpelmeesje nestmateriaal verzamelen. Ze lijken nog in tweespalt: gaan we ons buikje vol eten of gaan we aan de slag richting voorplanting?

Deze tijd van het jaar zit voor ons als tuinbeheerders ook vol met keuzes. Welke bloemen gaan we op welke plek zaaien dit jaar? Waar komen aardappels en hoeveel pootgoed hebben we dan nodig? Welke groente gaan we kweken? Welke heesters en bomen willen we verplanten en waarheen?
Keuzes die doorwerken in de rest van het komende tuinseizoen.

Eerlijk gezegd dacht ik altijd dat ik erg goed was in het maken van keuzes. Op gevoel hatsieflatsie knopen doorhakken. Maar eigenlijk is dat snelle kiezen niet altijd handig en vooral een manier om het onaangename moment van de hangende keuze zo kort mogelijk te houden. Niets zo naar als niet weten welke kant je op gaat.

Als je ergens voor kiest, kies je er in de meeste gevallen voor om iets anders niet te doen. Wat mis je dan? En aan de andere kant: wat kies je als je niet kiest? Of als je voor (te)veel verschillende dingen tegelijkertijd kiest?
Het belangrijkste bij keuzes maken is hoe je ze maakt. Doe je dat met je hoofd, op gevoel of door een combinatie van allebei? Onlangs las ik een boek van een onderzoeker die uitlegt dat rationeel kiezen niet tot de beste beslissingen leidt. We kunnen namelijk nooit alle factoren die van invloed zijn op onze keuzes weten. Onze intuïtie laat ons beter kiezen, maar het is de kunst om daar op een goede manier naar te luisteren. Niet vanuit angst of ongemak, maar vanuit rust en ruimte. Dus toch ook met het koppie erbij!